Panel používateľa

Výmena tovaru

Výmena tovaru v MOTOSVET, s.r.o.

Výmena tovaru v internetovom obchode www.motosvet.sk

Vážení zákazníci,

V prípade, že Vám nevyhovuje veľkosť, farba, strih, atď. tovaru, ktorý ste si objednali, budú sa pri jeho výmene za iný vyhovujúci tovaru uplatňovať ustanovenia podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z. Vám vyplýva právo na výmenu tovaru.

Tovar nie je možné zaslať späť na dobierku, takáto zásielka Vám bude obratom vrátená späť.

Prosíme Vás aby ste nám späť zasielaný tovar poslali čistý, kompletný, nepoužitý. Tovar musí obsahovať všetky visačky a kompletnú sprievodnú dokumentáciu.

Náklady spojené so zasielaním tovaru späť k predávajúcemu znáša kupujúci.

Podľa zákona máte nárok na bezplatnú výmenu tovaru do 14 dní odo dňa zakúpenia tovaru. To znamená, že následné poštovné a balné nehradíte za predpokladu dodržania tejto 14 dňovej lehoty.

Pre uľahčenie môžete použiť pôvodný obal.
Tovar zasielajte Slovenskou poštou ako doporučenú zásielku (list alebo balík) 2. triedy na adresu:

MOTOSVET, s.r.o.

Barčianska 68/A

04017 Košice


Prosíme Vás aby ste nám späť zasielaný tovar poslali čistý, kompletný, nepoužitý. Dbajte pri tom na dôkladné zabalenie tovaru, aby ste predišli jeho poškodeniu pri preprave.
Budeme veľmi radi ak nám tovar zašlete späť so všetkými visačkami, nálepkami, sprievodnou dokumentáciou a iné, ktoré sú dodávané spolu s novým produktom, tak ako ste ho dostali vy pri kúpe cez internetový obchod.

Pre uľahčenie a urýchlenie výmeny môžete vyplniť tu nižšie uvedený formulár, kde uvediete aký tovar Vám máme zaslať, adresu pre zaslanie tovaru, atď.

Formulár pre výmenu tovaru: TU

V prípade výmeny tovaru, na ktorý sa nevzťahujú ustanovenia zákona 102/2014 Z.z. sa bude účtovať poštovné (distribučné náklady) podľa aktuálneho sazdobníka.

Ak ste si tovar objednali ako podnikateľ, tzn. právnická osoba či osoba, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť Odstúpenia od kúpnej zmluvy, resp. výmena tovaru v priebehu 14 dní od nákupu sa na vás nevzťahuje.