Menu

Ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov a súkromia podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V
e-shop motoworld.sk a v kamennej predajni MOTOSVET, s.r.o.

Podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len ZoOOÚ)

Uvádzame technické a organizačné opatrenia, ktoré sa naša spoločnosť zaviazala dodržiavať, keďže je podľa článku 24 GDPR s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb zodpovedná, aby zabezpečila a bola schopná preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR.

Spoločnosť, ktorá je správcom Vašich osobných údajov:
Názov: MOTOSVET, s.r.o.
Sídlo: Barčianska 68/A, 040 17 Košice
IČO: 36604917
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 17862/V, oddiel: Sro.

Kontaktné údaje na správcu:
Sídlo spoločnosti: MOTOSVET, s.r.o., Barčianska 68/A, 040 17 Košice, IČO: 36604917, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 17862/V, oddiel: Sro.
e-mail: info@motosvet.sk Tel.: +421 911 631 308

Adresa prevádzky: MOTOSVET, s.r.o., Barčianska 68/A, 040 17 Košice

 

Dozorný orgán:
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Tel: 02/ 32 31 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
(ďalej len „dozorný orgán")

Ochrana súkromia a osobných údajov našich zákazníkov je pre nás dôležitá a preto dodržiava pravidlá nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len ZoOOÚ). Pre účely tohto nariadenia a zákona platí nasledovné:

DEFINOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SPRACOVÁVAME

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytujete:
Ak si u nás objednáte tovar, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v procese objednávania označené ako povinné (jedná sa prevažne o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Ak by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok, formuláru pre vrátenie tovaru a reklamačného poriadku.
Pri objednaní tovaru môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu splneniu uzavretej zmluvy. Napr. pri vyplnení vášho telefónneho čísla vám môžeme zaslať informáciu o doručení tovaru a pod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.
Následne potom čo vám bude tovar doručený, vám môže byť doručená e-mailová správa so žiadosťou o ohodnotenie zakúpeného tovaru.
Pokiaľ sa obrátite na našu zákaznícku linku alebo nám napíšete správu, budeme vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať pre ďalšie plnenie Vašich požiadaviek.
Vyplnením nepovinných údajov vo svojom užívateľskom profile nám oznámite aj vaše iné osobné údaje, ako sú napr. často používané doručovacie adresy.

Spracovávame osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete:
Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov ( Môže sa stať, že si u nás tovar zakúpite vy, ale nechcete ho vyzdvihnúť či reklamovať. Vo svojom užívateľskom profile môžete vymedziť poverené osoby, ktoré sú za vás oprávnené napr. preberať tovar či tovar reklamovať. Tým nám poskytnete aj ich osobné údaje).

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky:
Počas návštevy našej webovej stránky môžeme o vás zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.
Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb. Naša stránka je chránená proti útokom DoS a DDoS.

Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies.
Dovoľujeme si Vás informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.
Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies").

Čo sú cookies?
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies", ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Druhy cookies.
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.
Na stránke www.motosvet.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Základné súbory cookies
Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Prevádzkové súbory cookies
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Súbory cookies tretích strán
Na stránkach www.motosvet.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole www.motosvet.sk. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?
Cookies, ktoré sa na www.motosvet.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.
Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.
Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú.
Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžete mať ľahko pod kontrolou, ak budete používať tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača). Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie nášho internetového obchodu.

Kamerové systémy v našich prevádzkach
Automaticky spracovávame aj záznamy z kamier na našej prevádzke.
Naša kamenná prevádzka je monitorovaná kamerovými systémami s online prenosom a záznamom. Kamery na prevádzke máme z dôvodu ochrany práv a majetku. Prevádzkovateľom kamerového systému sme my, spoločnosť MOTOSVET, s.r.o., Osloboditeľov 62, 040 17. Informácie získané z kamerových systémov neposkytujeme na ďalšie spracovanie a doba ich uchovávania je maximálne 14 dní. Po uplynutí tejto doby sú informácie trvalo vymazané.

DOVOD ZHROMAŽĎOVANIA A SPRACOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dôvody spracovávania Vašich osobných údajov sú nasledovné:

• Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

• Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).

• Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu.

• Marketingová činnosť:
o E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo nám to oznámite písomne na našej adrese alebo e-mailom na info@motosvet.sk alebo telefonicky na +421 911 631 308 alebo jednoduchým odhlásením sa z noviniek e-mailom vo Vašom užívateľskom účte.

• Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

PRÁVNE PODKLADY, NA ZÁKLADE KTORÝCH SPRACUVÁVAME OSOBNÉ INFORMÁCIE

Plnenie a uzavretie zmluvy
Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Hneď ako je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

Oprávnené záujmy
Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.
Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy. Spracovanie vašich osobných údajov na tomto právnom podklade sa deje aj pri monitoringu vykonávanom prostredníctvom kamier v našej prevádzke.

Súhlas
Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.
Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať písomne na našej adrese alebo e-mailom na info@motosvet.sk alebo telefonicky na +421 911 631 308 alebo jednoduchým odhlásením sa z noviniek e-mailom vo Vašom užívateľskom účte.

OSOBNÉ ÚDAJE ODOVZDÁVANÉ TRETÍM SUBJEKTOM

Vaše osobné údaje odovzdávame tretím subjektom v nasledovných prípadoch:

Doručenie tovaru: vami zakúpený tovar Vám môže byť doručovaný dopravcom a pre doručenie priamo k Vám sú potrebné Vaše osobné údaje. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a spracovania platby, ktorú ste mu vykonali.

Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte ak preberáte tovar osobne u nás v kamennej predajni alebo ak za tovar platíte dopravcovi. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.
Obchodné oznámenia: v prípade rozosielania obchodných oznámení môžeme k rozosielke využiť tretí subjekt. Tento subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel.

On-line zákaznícka podpora Livechatoo.com: Livechatoo.com aplikuje technické bezpečnostné opatrenia na najvyššej úrovni pre zabezpečenie ochrany poskytnutých údajov pred stratou, zničením, zneužitím, neoprávneným prístupom alebo zverejnením. Postupy pre spracovanie údajov sú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Externá účtovná firma: pre účely vedenia účtovníctva využívame služby externej spoločnosti, ktorá je viazaná mlčanlivosťou na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov uzatvorenej podľa ustanovení článku 28 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

Poskytovateľ webhostingu: ktorý pri prenose Vašich osobných údajov využíva systém kódovania SSL Secure Socket Layer) používaný pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Okrem toho sa využíva aj Zariadenie Radware DefensePro poskytuje účinnú ochranu pred sieťovými útokmi v reálnom čase. Nežiadúcu DDoS prevádzku okamžite odfiltruje bez toho, aby používatelia zaznamenali akékoľvek narušenie.

Špeciálna hardvérová platforma Radware detekuje a umožňuje ochranu pred útokmi o sile niekoľkých desiatok Gbps. Chráni tak naše stránky proti pádom, objemovým aj flood útokom prichádzajúcim po sieti. Patentovo chránená behaviorálna analýza dát robí z Radware DefensePro unikátny nástroj. Vďaka permanentnej analýze sieťovej prevádzky dokáže v reálnom čase detekovať aj nové a sofistikované útoky. To všetko bez nutnosti zásahu obsluhy a bez narušenia legitímnej prevádzky.

Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

V prípade, ak ste i registrovaný na našej stránke www.motosvet.sk, prístup k vášmu kontu máte iba vy, preto dbajte aby ste s týmito údajmi nakladali dôverne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené nakladanie alebo zneužitie hesla.

DĹŽKA TRVANIA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, tak vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 7 rokov, popr. do doby vyslovenia vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môžete ľahko vyjadriť písomne na našej adrese alebo e-mailom na info@motosvet.sk alebo telefonicky na +421 911 631 308 alebo jednoduchým odhlásením sa z noviniek e-mailom vo Vašom užívateľskom účte.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.
Vaše kamerové záznamy štandardne ukladáme po dobu 14 dní. Keď však v monitorovanom priestore dôjde k protiprávnemu konaniu, môžeme kontaktovať políciu a predmetné záznamy príslušnému orgánu (polícia, súd a pod.) odovzdať. V takom prípade nie sú záznamy po 14-dňoch mazané, ale z dôkazových dôvodov ich uchovávame do právoplatného skončenia veci.

AKO ZABEZPEČUJEME OSOBNÉ ÚDAJE
Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

V Motosvete nám veľmi záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.
Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

OSOBNÉ ÚDAJE OSOB MLADŠÍCH AKO 16 ROKOV
Náš internetový obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

VAŠE PRÁVA V SPOJENÍ S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý").

DOPLŇOVANIE A UPRAVOVANIE
Svoje osobné údaje máte pod kontrolou hlavne prostredníctvom vášho užívateľského účtu. Môžete tu mazať, resp. meniť základné informácie o vašej osobe a meniť nastavenia ohľadom zasielania obchodných oznámení (popr. sa z odberu obchodných oznámení odhlásiť) a pod.
Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu info@motosvet.sk, telefonicky +421 911 631 308 alebo písomne na kontaktnej adrese našej spoločnosti.

OPRAVY
V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať prostredníctvom prostredníctvom e-mailu info@motosvet.sk, telefonicky +421 911 631 308 alebo písomne na kontaktnej adrese našej spoločnosti. Z dôvodu urýchlenia opravy vašich osobných údajov a vášho komfortu však odporúčame upraviť si svoje osobné údaje vo svojom užívateľskom profile.

PRÍSTUP
Ak by ste potrebovali získať prehľad o Vašich osobných údajoch, môžete nás o to požiadať a to prostredníctvom e-mailu info@motosvet.sk, telefonicky +421 911 631 308 alebo písomne na kontaktnej adrese našej spoločnosti.

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:
• Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
• Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
• Kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov
• Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené
• Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
• Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás

VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).
Upozorňujeme, že hlavné informácie o vašej platobnej karte nie sú ukladané v našej spoločnosti, ale u našej platobnej brány. Preto sa tieto dáta nedajú z našej strany vymazať a je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú ste platbu vykonávali. S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:
a. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
b. Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
c. Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
d. Osobné údaje sú spracované nezákonne
e. Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
f. Jedná sa o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov

Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom e-mailu info@motosvet.sk, telefonicky +421 911 631 308 alebo písomne na kontaktnej adrese našej spoločnosti.

VZNESENIE NÁMIETKY
Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri kapitolu týchto podmienok nazvaná "PRÁVNE PODKLADY, NA ZÁKLADE KTORÝCH SPRACUVÁVAME OSOBNÉ INFORMÁCIE"). Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť prostredníctvom e-mailu info@motosvet.sk, telefonicky +421 911 631 308 alebo písomne na kontaktnej adrese našej spoločnosti.

OBMEDZENIE SPRACOVANIA
Ak:
(a) popierate presnosť vašich osobných údajov,
(b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne,
(c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak ste
(d) vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.
V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

PODANIE SŤAŽNOSTI
Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete akékoľvek sťažnosti riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom e-mailu info@motosvet.sk, telefonicky +421 911 631 308 alebo písomne na kontaktnej adrese našej spoločnosti. Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25. 5. 2018, pričom sú k dispozícii na našej stránke.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať